Kolejna propozycja na weekendowe spacery z rodziną. Tym razem mniej oczywiście. Każdy z nas słyszał zapewno o Pustyni Błędowskiej, a co powiecie na Bagna Błędowskie?

W ramach programu "Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w zlewni rzeki Białej Przemszy" realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na terenie bagien w Błędowie powstała kładka nad bagnami co pozwala nam podziwiać nie tkniętą, piękną przyrodę w jej naturalnym siedlisku.

Kładki na bagnach w Błędowie są jedną z atrakcji ścieżki dydaktycznej "Dolina Białej Przemszy",troszkę dalej za bagnami są dwie wieże widokowe . Całość trasy to ponad 15 km, więc jest co podziwiać i zwiedzać. Duża część trasy biegnie przez samą pustynię, gdzie w dalszym ciągu trwają prace nad przywróceniem jej do wyglądu z lat świetności.

Bagna ciągną się wzdłuż Białej Przemszy, na terenie Pustyni Błędowskiej. Zachodnia część natrafia na triasowe wzgórza i zwęża się, tworząc dolinę przełomową. Można tu zaobserwować liczne meandry, starorzecza i bagna z bogatymi biocenozami. Woda rzeki jest czysta, co stwarza dobre warunki do życia dla wielu, rzadkich zwierząt i roślin. Żyją tu 3 gatunki zwierząt wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: bóbr europejski, minóg strumieniowy i kureczka nakrapiana, zamieszkująca mokradła i błota. Ponadto spotkać tu można derkacza, bociana białego, kszyka, dudka, jastrzębia, kokoszkę wodną, błotniaka stawowego, kruka, trzcinniczka, gąsiorka czy dzięcioła zielonosiwego. Gady reprezentowane są przez jaszczurkę zwinkę i żmiję zygzakowatą.

Niektóre występujące tu chronione rośliny:

  • tojad dzióbaty
  • lilia złotogłów
  • porzeczka czarna
  • rosiczka okrągłolistna
  • wawrzynek wilczełyko
  • kalina koralowa
  • grzybień biały
  • kruszyna pospolita
  • listera jajowata

Wskazówki dotyczące dojazdu

W Błędowie pod remizą strażacką zostawiamy samochód i dalej drogą prowadzącą w las. Przechodzimy przez mostek nad Przemszą. Idziemy dalej, aż zobaczymy drogę leśną skręcającą w prawo. Idziemy tą drogą aż natrafimy na drewnianą wiatę. W odległości ok 200-300 metrów podążając tą samą trasę natrafimy na bagna i początek kładki.

Nasza różnorodna oferta pozwoli dopasować Ci pokój do swoich oczekiwań

Facebook