Zapraszamy Was do cyklu artykułów ukazujących piękno naszej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Każdy z newsów będzie miał charakter krótkiego przewodnika po miejscu, które warto zobaczyć będąc na Jurze. Teren wokół Krakowa i Częstochowy nie jest rozległy zatem i z Naszego Pensjonatu - Małe Dolomity, bez trudności traficie tam gdzię piękno natury jest największe. Na początek zapraszamy do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Ojcowski Park Narodowy jest jedynym na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i jednocześnie powierzchniowo najmniejszym w Polsce. Mimo to uznawany jest za jeden z najpiękniejszych krajobrazowo i najcenniejszych przyrodniczo w kraju.

Historia

OPN powstał 14 stycznia 1954 roku, jednak historia jego planowania sięga czasów sprzed II wojny światowej a potrzebę utworzenia terenu ochrony przyrody sygnalizowano już w XIX wieku. Wtedy to właśnie na terenach obecnego parku dochodziło do wielkich dewastacji, wycinanie drzew, rozkopywanie jaskiń w celu wydobycia nawozu, odłamywanie naciekół skalnych. Szczegółowy projekt utworzenia rezerwatu przyrody autorstwa prof. Władysława Szafera powstał już w 1924 roku, jednak do właściwego utworzenia parku doszło dopiero 30 lat później na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Powstał on jako 6 z kolei park narodowy w Polsce. Ojcowski Park Narodowy jest członkiem Pederacji EUROPARC i został zaklasyfikowany jako V kategoria IUNC.

Rys krajobrazu

Całkowita powierzchnia terenu to ponad 2145,62 hektarów z czego 71% to lasy, 22% grunty rolne. Woda stanowi zaledwie 1% co jest charakterystyczne dla wyżynnego krajobrazu. Ścisłą ochroną objęte jest ok 12% terenu a 66% częściową. W parku wytyczone jest łącznie 23 km szlaków turystycznych i dwie ścieżki dydaktyczne. Bardzo duże natężenie turystów, którym cieszy się OPN jest błogosławieństwiem i przekleństwem. Rocznie odwiedza go ok. 400 tys osób. Z jednej strony wpływy z biletów pomagają utrzymać cały teren i lepiej chronić przyrodę, z drugiej tak duży przepływ ludzi pozostawia uszczerbki na tym co chronimy. Pamiętajmy, że w Parku Narodowym można poruszać się jedynie po wyznakowanych szlakach. Zejście w teren nieoznakowany może wiązać się z ukaraniem przez służby parkowe. Teren praku urozmaicony jest wieloma skałami i dolinami, z czego największymi i najbardziej znanymi są:

  • Dolina Prądnika - najdłuższa i najpiękniejsza spośród jurajskich dolinek podkrakowskich. Jej długość wynosi 15km. Dnem płynie Prądnik, który wpływa do Wisły.
  • Dolina Sąspówki - najdłuższa prawoboczna dolinka doliny Prądnika, uchodzi do niej w centrum Ojcowa. Niezwykle malowcznia. Zbocza pokryte lasem gradowym, bukowym i bukowo-jodłowym oraz fragmentami można spotkać bardzo rzadkie w Polsce lasy jaworowe.

Atrakcje

Oprócz bardzo bogatego krajobrazu, który można podziwiać w parku, Ojców ma do zapropopnowania również inne atrakcje:

  • Ruiny średniowiecznego Zamku w Ojcowie
  • Późnorenesansowy Zamek w Pieskowej Skale
  • Kaplica "Na Wodzie"
  • Pustelnia bł. Salomei na Grodzisku
  • Muzem Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof Wałdysława Szafera
  • Maczuga Herkulesa, która jest wizytówką OPN

Wszystkie atrakcje można zwiedzać bez przeszkód. Otoczone są one bogatą fauną i florą, więc wycieczki przeprowadzane za każdym razem będą zadziwiać mnogością barw i bogactwa naturalnego.

Przydatne strony

Nasza różnorodna oferta pozwoli dopasować Ci pokój do swoich oczekiwań

Facebook