W głąb jaskini Głębokiej

Jaskinia-Gleboka-Podlesice-10
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-11
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-12
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-13
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-14
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-15
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-16
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-17
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-18
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-19
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-20
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-21
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-22
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-23
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-24
Jaskinia-Gleboka-Podlesice-25

Kompleks Małe Dolomity
42-421 Hucisko
ul. Skalny Widok 4D
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
18 1030 0019 0109 8503 0016 7953

Pensjonat: +48 602 110 154
Biwak: +48 888 681 450
mail: kompleks@maledolomity.pl
mail: biwak@maledolomity.pl

Podmiot odpowiedzialny:
Pro-It Ireneusz Gosztyła
42-421 Hucisko
ul. Skalny Widok 4D

Facebook