Ogólne zasady Kompleksu Małe Dolomity.

Uprzejmie informujemy, iż podanie kompletnych danych osobowych znacznie uprości Państwa proces zameldowania.

1. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 w dniu zameldowania do 11:00 w dniu wymeldowania.

2. Gość przyjmuje odpowiedzialność solidarną za wszystkie usługi świadczone do momentu całkowitego uregulowania rachunków.

3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody w pokojach i na terenie Kompleksu Małe Dolomity spowodowane przez niego samego, swoich gości lub osoby za które jest odpowiedzialny, w szczególności osoby zameldowane wspólnie z Gościem.

4. Kierownictwo hotelu nie odpowiada za rzeczy osobiste i kosztowności, takie jak pieniądze, biżuteria lub inne kosztowności pozostawione przez gości w pokojach i na terenie Kompleksu Małe Dolomity

5. Recepcja Kompleksu Małe Dolomity dostępna jest w godzinach 08.00-20.00.

6. Niezależnie od instrukcji dotyczących opłat przyjmuję do wiadomości, że osobiście odpowiadam za uiszczenie wszystkich opłat poniesionych przeze mnie podczas pobytu.

Kompleks Małe Dolomity.