Po dwóch latach remontu i pracy nad nowymi ekspozycjami w zamku w Pieskowej Skale w Ojcowie, 28 kwietnia muzeum zostanie ponownie otwarte dla zwiedzających. 

 

Będzie można oglądać efekt prac wykonanych w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całość projektu prowadził Zamek Królewski na Wawelu.

zamek w Pieskowej Skale przed remontem _ fot. Barbara Nowak

Szczegółowe informacje dla zwiedzających dostępne na stronie Zamku w Pieskowej Skale. 

http://www.pieskowaskala.eu/index.php?page=Tekst&id=13